Dr Nestorović: O multiploj sklerozi

Kada sam pre nekog vremena ukazao na mogućnost lečenja multiple skleroze starim lekom za alergiju, Tavegylom, bilo je svakakvih reakcija (što je normalno). Posebno su me napadali za rečenicu “da se lek iščezao iz apoteka kada se pokazao efikasnim u lečenju”. Tada sam rekao da će se on sigurno ponovo javiti, ali u drugom obliku. I stvarno, krajem 2019 FDA (Američka agencija za lekove i hranu) odobrava za relapsirajuću multiplu sklerozu dimetil fumarat (zaštićeno ime TECFIDERA), oralno, kao monoterapiju ‘bez drugih lekova). Kakva je veza ove dve vesti. Pa, Tavegyl je klemastin fumarat (dakle lek klemastin je prisutan u obliku soli sa fumaratom). Dakle, deluje ne lek,već ono za šta je vezan.

Fumarati se retko nalaze u ishrani ljudi, samo kao dodaci industrijskog hrani. U prirodi se nalaze u većoj količini u Islandskom lišaju. Način kako dimetilfumarat deluje nije sasvim poznat, misli se da je antioksidativno. Moguće je da ima i imunomodulatorna dejstva, povećavanjem aktivnosti brojnih citokina. Neskromno, moje mišljenje je da on povećava aktivnost mitohondrija u ćelijama mozga. Mitohondrije su baterije koje daju energiju našim ćelijama (polovina težine ćelije su mitohondrije). Svaki poremećaj mitohondrija dovodi do smanjenja količine energije, a samim tim poremećaja u funkcionisanju ćelija.

U 2017 je objavljen rad o povoljnim efektima riboflavina (vitamina B2) u multiploj sklerozi, a poznato je da on poboljšava funkcionisanje mitohondrija.

Dve velike studije u fazi 3 (efikasnost i bezbednost kod ljudi), DEFINE i CONFIRM ispitivali su efekte dimetil fumarata u dozi od 240 mg 2 puta dnevno tokom 2 godine. Postojalo je značajno smanjenje pogoršavanja bolesti, količini steroida datih u recidivima, kao i poboljšavanja na MRI. Obzirom da se metaboliše u glukozu i ugljen dioksid, ova terapija nema skoro nikakva neželjena dejstva (sem rumenila ica, ponekad crevnih poremećaja).

Gde je problem? Opet sam bio u pravu (kako to mrzim), Tecdifera košta 81 do 83 000 dolara godišnje. Dakle, dok cena ovog leka ne opadne, slobodno koristite Tavegyl 6 mg dnevno (po mojim informacijama ima ga u Turskoj).

 Autor: Prof. dr Branimir Nestorović

ordinacija.tv Izvor: banenestorovic.blogspot.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*